STEG 1.2 – Teknik/Taktik

STEG 1.2 TEKNIK/TAKTIK

I denna del ska du/ni analysera var du/ni står just nu när det gäller dina/era tekniska och taktiska kunskaper.

Del 1 – Individuellt

Mål: Du ska förstå vad din aktuella status är i avseende på din teknik och taktik och utifrån det kunna lägga upp en träning för att nå dina mål

Utförande: Du ska filma dig själv och gå igenom alla teknik/taktik-moment. Du ska skapa dig en uppfattning vilken teknik du behärskar och vilken statistik du har på serve/anfall/mottag och pass. Du filmar dig själv så att du får med alla delar som du hittar i vår teknik/taktik analys.

Du jobbar utifrån min mall som du laddar ner här: Analys TEKNIK/TAKTIK

Se även exempelmall: ELEVexempel Analys TEKNIK/TAKTIK

PROFFS-match för TEKNIK/TAKTIK-analys
(Du kan även välja egen valfri match, youtube, real life eller på annat ställe)

HERR

DAM

Resultat: När du har analyserat din teknik/taktik kommer du ha en heltäckande bild av vad du befinner dig i förhållande till ett proffs just nu! Utifrån din analys och din vision kan du nu skapa en eget träningsplanering för att nå dina mål!

 

Del 2 TEKNIK/TAKTIK – Teamet
I denna övning kommer du lära dig hur du och din partner presterar i hop. Vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra samt vilka tekniska färdigheter du/ni behöver förbättra. Har du ingen fast partner kan du analysera din teknik och ert resultat med olika partners. På så sätt kan du förstå mer om vad som fungerar för dig och vilken typ av partner som passar med dig.

Mål: Du ska förstå vad du och din partner har för styrkor och svagheter som team, tekniskt. Du ska även förstå mer om teknikens betydelse för dina och din partners spelmässiga resultat.

Utförande: Du ska filma dig och din partner (olika partners) i fem matcher. Du ska föra statistik över er som lag på serve/anfall/mottag och pass. Utifrån statistiken skapar ni en bild över era styrkor och svagheter. Utifrån analysen kan ni sedan skapa en gemensam träningsplanering.

Titta igenom resurserna för att öka dina kunskaper om teknik och biomekanik!

Resultat: Du/ni kommer att förstå och vara mer medvetna om vika styrkor ni har som lag samt vilka misstag ni som lag gör och vilka tekniska moment ni behöver förbättra/träna på!

Resurser

Olika sätt att träna…

Vikten av att träna teknik mycket och i glädje utan press = inre motivation!

 

Biomekanik